ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ดำเนินการด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชผัก เมล็ดพันธุ์ไม้ดอก อาทิเช่น เมล็ดพันธุ์แตงโม แตงกวา ฟักทอง ข้าวโพด ฯลฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราตะวันต้นกล้า เพื่อขาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากว่า 20 ปี และ กำลังขยายกิจการให้สามารถแข่งขัน ในธุรกิจเมล็ดพันธุ์

- บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด 99/9 ม.4 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
- โทร :  090-9628010 (คุณ ธวัชชัย ) , 02-958-8476-8   ต่อ 108 , 109 หรือ 209

ตำแหน่งงาน
ผู้จัดการฝ่ายไร่

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ประกาศรับ : 01/09/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2565

ตำแหน่งงาน
โปรแกรมเมอร์

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ประกาศรับ : 01/09/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2565

ตำแหน่งงาน
พนักงานฝ่ายผลิต

 • จำนวนที่รับ : 5 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ประกาศรับ : 27/01/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2565

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : ภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง
 • วันที่ประกาศรับ : 21/01/2565
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2565

ตำแหน่งงาน
ผู้จัดการฝ่ายไร่

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.สกลนคร
 • วันที่ประกาศรับ : 01/09/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2565

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

 • จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โฟลเทคซีดส์ จำกัด
 • วันที่ประกาศรับ : 21/01/2565
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2565

ตำแหน่งงาน
พนักงานดูแลแปลงปลูก

 • จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ประกาศรับ : 01/09/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2565

ตำแหน่งงาน
โปรแกรมเมอร์

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • วันที่ประกาศรับ : 01/09/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2565

ตำแหน่งงาน
พนักงานขับรถ

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ประกาศรับ : 17/06/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2565

ตำแหน่งงาน
นักวิชาการเกษตร (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช)

 • จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โฟลเทคซีดส์ จำกัด
 • วันที่ประกาศรับ : 21/01/2565
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2565

ตำแหน่งงาน
คนงานทั่วไป

 • จำนวนที่รับ : 10 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศรับ : 02/08/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2565

ตำแหน่งงาน
คนงานทั่วไป

 • จำนวนที่รับ : 10 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศรับ : 01/08/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2565

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • วันที่ประกาศรับ : 01/01/2565
 • ปิดรับสมัคร : 31/01/2565

ตำแหน่งงาน
นักวิชาการเกษตร (ด้านพืชสวนประดับ)

 • จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โฟลเทคซีดส์ จำกัด
 • วันที่ประกาศรับ : 21/01/2565
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2565

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว

 • จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โฟลเทคซีดส์ จำกัด
 • วันที่ประกาศรับ : 21/01/2565
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2565

ตำแหน่งงาน
พนักงานปฏิบัติการฝ่ายไร่

 • จำนวนที่รับ : 5 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท โฟลเทคซีดส์ จำกัด
 • วันที่ประกาศรับ : 24/01/2565
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2565

ตำแหน่งงาน
หัวหน้าแผนกคลังบรรจุภัณฑ์

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
 • วันที่ประกาศรับ : 24/01/2565
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2565

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ประกาศรับ : 25/01/2565
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2565

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • วันที่ประกาศรับ : 01/01/2565
 • ปิดรับสมัคร : 31/01/2565