ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด ดำเนินการด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชผัก เมล็ดพันธุ์ไม้ดอก อาทิเช่น เมล็ดพันธุ์แตงโม แตงกวา ฟักทอง ข้าวโพด ฯลฯ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราตะวันต้นกล้า เพื่อขาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มากว่า 20 ปี และ กำลังขยายกิจการให้สามารถแข่งขัน ในธุรกิจเมล็ดพันธุ์

- บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด 99/9 ม.4 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
- โทร :  090-9628010 (คุณ ธวัชชัย ) , 02-958-8476-8   ต่อ 108 , 109 หรือ 209

ตำแหน่งงาน
ผู้จัดการฝ่ายไร่

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ประกาศรับ : 01/09/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2564

ตำแหน่งงาน
โปรแกรมเมอร์

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ประกาศรับ : 01/09/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2564

ตำแหน่งงาน
พนักงานฝ่ายผลิต

 • จำนวนที่รับ : 5 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ประกาศรับ : 27/01/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2564

ตำแหน่งงาน
ธุรการประสานงานขาย

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ประกาศรับ : 01/09/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2564

ตำแหน่งงาน
ผู้จัดการฝ่ายไร่

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : จ.สกลนคร
 • วันที่ประกาศรับ : 01/09/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2564

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการคลังวัตถุดิบ

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ประกาศรับ : 01/09/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2564

ตำแหน่งงาน
พนักงานดูแลแปลงปลูก

 • จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ประกาศรับ : 01/09/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2564

ตำแหน่งงาน
ผู้ช่วยนักปรับปรุงพันธุ์ระดับ 1

 • จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • วันที่ประกาศรับ : 01/06/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2564

ตำแหน่งงาน
โปรแกรมเมอร์

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
 • วันที่ประกาศรับ : 01/09/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2564

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ดูแลสวน

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศรับ : 01/06/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2564

ตำแหน่งงาน
ช่างไฟฟ้า

 • จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศรับ : 01/06/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2564

ตำแหน่งงาน
ช่างเชื่อม

 • จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศรับ : 01/06/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2564

ตำแหน่งงาน
ช่างกลโรงงาน

 • จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศรับ : 01/06/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2564

ตำแหน่งงาน
โปรแกรมเมอร์

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.แจ้ห่มจ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศรับ : 01/06/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2564

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศรับ : 01/06/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2564

ตำแหน่งงาน
นักวิชาการเกษตร

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศรับ : 01/06/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2564

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพปุ๋ยและฮอร์โมน

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
 • วันที่ประกาศรับ : 25/08/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2564

ตำแหน่งงาน
คนงานทั่วไป

 • จำนวนที่รับ : 10 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศรับ : 02/08/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2564

ตำแหน่งงาน
คนงานทั่วไป

 • จำนวนที่รับ : 10 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 • วันที่ประกาศรับ : 01/08/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2564

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ปุ๋ยและฮอร์โมน)

 • จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ประกาศรับ : 01/09/2564
 • ปิดรับสมัคร : 31/12/2564