รายละเอียด

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการคลังวัตถุดิบ

ประเภท : รายเดือน

อัตรา : จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

รายละเอียดของงาน :

1.ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารในส่วนของหน่วยงานคลังสินค้า
2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา
3.มีความสามารถใช้โปรแกรม Ms.Office , Express ได้เป็นอย่างดี

 

สวัสดิการ :

1.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่นอุปสมบท,มงคลสมรส,มีบุตร ฯลฯ / Money for support such as ordination, marry,  pregant, children and  etc.
2.สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี/ Annual health check-up.
3.ท่องเที่ยวประจำปี /  Annual travel.
4.โบนัส /  Bonus. หรือ ค่าคอมมิชชั่น ตามตำแหน่งงาน
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /  Provident Fund.
6.สวัสดิการอื่น ๆ / Other Benefits.

เงินเดือน: ตามตกลง

ติดต่อ : 02-9588476