รายละเอียด

ตำแหน่ง : พนักงานดูแลแปลงปลูก

ประเภท : รายเดือน

อัตรา : จำนวน 2 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

รายละเอียดของงาน :

-งานดูแลแปลงปลูก 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-เพศชาย/หญิง  ไม่จำกัดวุฒิ  ไม่จำกัดอายุ

สวัสดิการ :

1.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่นอุปสมบท,มงคลสมรส,มีบุตร ฯลฯ / Money for support such as ordination, marry,  pregant, children and  etc.
2.สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี/ Annual health check-up.
3.ท่องเที่ยวประจำปี /  Annual travel.
4.โบนัส /  Bonus. หรือ ค่าคอมมิชชั่น ตามตำแหน่งงาน
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /  Provident Fund.
6.สวัสดิการอื่น ๆ / Other Benefits.

เงินเดือน: ตามตกลง

ติดต่อ : นายณรงค์ วันช่วย