รายละเอียด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

อัตรา : จำนวน อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : ภาคใต้

รายละเอียดของงาน :

-ส่งเสริมการขายปุ๋ย ฮอร์โมนพืช (พืชผักและไม้ผล)
-พื้นที่ทำงาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถึง จ.สงขลา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
-มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ต่อการทำงาน
-ผ่านการเกณฑ์ทหาร
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเกษตรพืชสวน พืชไร่ ,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
-มีรถยนต์ส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่นอุปสมบท,มงคลสมรส,มีบุตร ฯลฯ / Money for support such as ordination, marry,  pregant, children and  etc.
2.สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี/ Annual health check-up.
3.ท่องเที่ยวประจำปี /  Annual travel.
4.โบนัส /  Bonus. หรือ ค่าคอมมิชชั่น ตามตำแหน่งงาน
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /  Provident Fund.
6.สวัสดิการอื่น ๆ / Other Benefits.

เงินเดือน : ตามตกลง

ติดต่อ : 02-9588476