รายละเอียด

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกวางแผนวัตถุดิบและพัฒนาซอฟต์แวร์

อัตรา : จำนวน อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

รายละเอียดของงาน :

1.บริหารจัดการกระบวนการวางแผนวัตถุดิบให้ถูกต้อง รวดเร็ว

2.การบริหารควบคุมงานในด้านต่างๆ

3.ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-เพศชาย/เพศหญิง อายุตั้งแต่ 25 -35 ปี ขึ้นไป

-จบปริญญาตรี สาขาเกษตร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านการวางแผนอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft officeได้เป็นอย่างดี

-สามารถเริ่มงานได้ทันที

สวัสดิการ :

1.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่นอุปสมบท,มงคลสมรส,มีบุตร ฯลฯ / Money for support such as ordination, marry,  pregant, children and  etc.
2.สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี/ Annual health check-up.
3.ท่องเที่ยวประจำปี /  Annual travel.
4.โบนัส /  Bonus. หรือ ค่าคอมมิชชั่น ตามตำแหน่งงาน
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /  Provident Fund.
6.สวัสดิการอื่น ๆ / Other Benefits.

เงินเดือน : ตามตกลง

ติดต่อ : 02-9858476