รายละเอียด

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักปรับปรุงพันธุ์ระดับ 1

ประเภท : รายเดือน

อัตรา : จำนวน 3 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

รายละเอียดของงาน :

คัดเลือกข้าวโพด,ดูแลความเรียบร้อยแปลงปลูกและเก็บตัวอย่างเพื่อการปรับปรุงสายพันธุ์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิปวส./ปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น สาขาที่เกี่ยวข้องกับพืช | เพศชาย/หญิง | อายุไม่เกิน 30 ปี |สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ :

1.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่นอุปสมบท,มงคลสมรส,มีบุตร ฯลฯ / Money for support such as ordination, marry,  pregant, children and  etc.
2.สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี/ Annual health check-up.
3.ท่องเที่ยวประจำปี /  Annual travel.
4.โบนัส /  Bonus. หรือ ค่าคอมมิชชั่น ตามตำแหน่งงาน
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /  Provident Fund.
6.สวัสดิการอื่น ๆ / Other Benefits.

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

ติดต่อ : ศิริดาพร ศรีเวียง