รายละเอียด

ตำแหน่ง : โปรแกรมเมอร์

ประเภท : รายเดือน

อัตรา : จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

รายละเอียดของงาน :

เขียนโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมายของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย / หญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง|เป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว|หากมีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม VB.NET และ Android จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ|รับผิดชอบและติดตามงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

สวัสดิการ :

1.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่นอุปสมบท,มงคลสมรส,มีบุตร ฯลฯ / Money for support such as ordination, marry,  pregant, children and  etc.
2.สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี/ Annual health check-up.
3.ท่องเที่ยวประจำปี /  Annual travel.
4.โบนัส /  Bonus. หรือ ค่าคอมมิชชั่น ตามตำแหน่งงาน
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /  Provident Fund.
6.สวัสดิการอื่น ๆ / Other Benefits.

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

ติดต่อ : ศิริดาพร ศรีเวียง