รายละเอียด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

ประเภท : รายเดือน

อัตรา : จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

รายละเอียดของงาน :

- ดูแลเรื่องจัดการเมล็ดหลังการเก็บเกี่ยว - ดูแลการเบิกจ่ายสินค้า - การจัดระเบียบ การจัดเก็บสินค้าในคลัง

คุณสมบัติผู้สมัคร :

  • ไม่จำกัดเพศ
  • ป.ตรี สาขาการเกษตร
  • อายุ 20 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์
  • ขับรถยนต์ได้

สวัสดิการ :

1.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่นอุปสมบท,มงคลสมรส,มีบุตร ฯลฯ / Money for support such as ordination, marry,  pregant, children and  etc.
2.สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี/ Annual health check-up.
3.ท่องเที่ยวประจำปี /  Annual travel.
4.โบนัส /  Bonus. หรือ ค่าคอมมิชชั่น ตามตำแหน่งงาน
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /  Provident Fund.
6.สวัสดิการอื่น ๆ / Other Benefits.

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

ติดต่อ : 0650103010, 0861890202