รายละเอียด

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร (ด้านปรับปรุงพันธุ์พืช)

ประเภท : รายเดือน

อัตรา : จำนวน 3 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : บริษัท โฟลเทคซีดส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน :

 1. ปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์พืช วิจัยพันธุ์พืช ที่ได้รับมอบหมาย
 2. เก็บบันทึกข้อมูล อย่างละเอียดและชัดเจน
 3. วางแผนการทำงานทางด้านวิจัย และดูแลระบบภายในแปลง
 4. มีความรู้ในด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช
 5. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้เป็นครั้งคราว

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย/หญิง  อายุ 22 ปีขึ้นไป  (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงานตามความเหมาะสม สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
 • สามารถขับรถยนต์และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • ถ้ามีประสบการณ์  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

สวัสดิการ :

1.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่นอุปสมบท,มงคลสมรส,มีบุตร ฯลฯ / Money for support such as ordination, marry,  pregant, children and  etc.
2.สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี/ Annual health check-up.
3.ท่องเที่ยวประจำปี /  Annual travel.
4.โบนัส /  Bonus. หรือ ค่าคอมมิชชั่น ตามตำแหน่งงาน
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /  Provident Fund.
6.สวัสดิการอื่น ๆ / Other Benefits.

เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

ติดต่อ : 0650103010, 0861890202