รายละเอียด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพปุ๋ยและฮอร์โมน

ประเภท : รายเดือน

อัตรา : จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด

รายละเอียดของงาน :

ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้า (ปุ๋ย,ฮอร์โมนพืช) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง -มีประสบการณ์การทำงานในด้านควบคุมคุณภาพ 2 ปีขึ้นไป -มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ,การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ -ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่ -มีความสามารถทางภาษาต่างประเทศ -ใช้งาน MS Office ได้ดี

สวัสดิการ :

1.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่นอุปสมบท,มงคลสมรส,มีบุตร ฯลฯ / Money for support such as ordination, marry,  pregant, children and  etc.
2.สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี/ Annual health check-up.
3.ท่องเที่ยวประจำปี /  Annual travel.
4.โบนัส /  Bonus. หรือ ค่าคอมมิชชั่น ตามตำแหน่งงาน
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /  Provident Fund.
6.สวัสดิการอื่น ๆ / Other Benefits.

เงินเดือน: ตามตกลง

ติดต่อ : 02-9588476