รายละเอียด

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายไร่

ประเภท : รายเดือน

อัตรา : จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

รายละเอียดของงาน :

- วางแผนบริหารจัดการงานไร่
- กำกับและควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานไร่
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพืชสวน พืชไร่ หรือสาขาอื่นๆด้านเกษตร
ความรู้และประสบการณ์ในการเป็น ผจก. ไร่ หรือมีความรู้ด้านการเกษตร
มีประสบการณ์การทำงานด้านดูแลพืชสวน พืชไร่มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

1.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่นอุปสมบท,มงคลสมรส,มีบุตร ฯลฯ / Money for support such as ordination, marry,  pregant, children and  etc.
2.สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี/ Annual health check-up.
3.ท่องเที่ยวประจำปี /  Annual travel.
4.โบนัส /  Bonus. หรือ ค่าคอมมิชชั่น ตามตำแหน่งงาน
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /  Provident Fund.
6.สวัสดิการอื่น ๆ / Other Benefits.

เงินเดือน: ตามตกลง

ติดต่อ : 02-9588476