รายละเอียด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ปุ๋ยและฮอร์โมน)

ประเภท : รายเดือน

อัตรา : จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

รายละเอียดของงาน : 1.รับผิดชอบดูแลควบคุมงานวางแผนการใช้วัตถุดิบ 2.ควบคุมกระบวนการผลิตทั้งในและนอกพื้นที่ 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1.เพศชาย 25 ปีขึ้นไป 2.จบการศึกษา ป.ตรี สาขาปุ๋ยและเคมี/วิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์ด้านงานปุ๋ยมากกว่า 1 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ :

1.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่นอุปสมบท,มงคลสมรส,มีบุตร ฯลฯ / Money for support such as ordination, marry,  pregant, children and  etc.
2.สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี/ Annual health check-up.
3.ท่องเที่ยวประจำปี /  Annual travel.
4.โบนัส /  Bonus. หรือ ค่าคอมมิชชั่น ตามตำแหน่งงาน
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /  Provident Fund.
6.สวัสดิการอื่น ๆ / Other Benefits.

เงินเดือน: ตามตกลง

ติดต่อ : 029588476