รายละเอียด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด

ประเภท : รายเดือน

อัตรา : จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

รายละเอียดของงาน :

1.วิเคราะห์งานทางการตลาด
2.มีพื้นฐานหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.ดูแลบริการหลังการขาย
4.งานแอดมินเพจ ,ตอบลูกค้า
4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-27 ปี  และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2.ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  สาขา การตลาด / สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.สามารถใช้ภาษาอังกฤษ  อ่าน เขียน และสื่อสารได้เป็นอย่างดี  (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4.มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด  0-1 ปี  (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

สวัสดิการ :

1.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่นอุปสมบท,มงคลสมรส,มีบุตร ฯลฯ / Money for support such as ordination, marry,  pregant, children and  etc.
2.สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี/ Annual health check-up.
3.ท่องเที่ยวประจำปี /  Annual travel.
4.โบนัส /  Bonus. หรือ ค่าคอมมิชชั่น ตามตำแหน่งงาน
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /  Provident Fund.
6.สวัสดิการอื่น ๆ / Other Benefits.

เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัท

ติดต่อ : 02-958-8476-8 ต่อ 108 , 109 หรือ 116