รายละเอียด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สนับสนุนและประสานงานขายต่างประเทศ

ประเภท : รายเดือน

อัตรา : จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

รายละเอียดของงาน :

- ดูแลรับผิดชอบการติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
- ดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบงานด้านเอกสารการนำเข้า-ส่งออกทั้งหมด
- ติดต่อประสานงานกับทางท่าเรือ และจัดส่งเอกสารให้กับทางท่าเรือ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ต้องมีพื้นฐานในการใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศได้ดี
4.สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
5.รับผิดชอบและติดตามงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
6.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
7.มีประสบการณ์ในงานด้าน Import - Export อย่างน้อย 1 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ :

1.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่นอุปสมบท,มงคลสมรส,มีบุตร ฯลฯ / Money for support such as ordination, marry,  pregant, children and  etc.
2.สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี/ Annual health check-up.
3.ท่องเที่ยวประจำปี /  Annual travel.
4.โบนัส /  Bonus. หรือ ค่าคอมมิชชั่น ตามตำแหน่งงาน
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /  Provident Fund.
6.สวัสดิการอื่น ๆ / Other Benefits.

เงินเดือน: ตามโครงสร้างของบริษัท

ติดต่อ : นายณรงค์ วันช่วย