รายละเอียด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่ทดสอบ

อัตรา : จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

รายละเอียดของงาน :

-เจ้าหน้าที่ดูแลแปลงปลูก เช่น แตงกวา แตงโม ข้าวโพด พืชผักต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.เพศชาย
2.อายุ 20-30 ปี
3.จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาด้านการเกษตร
4.มีความอดทนในการทำงาน
5.มีความรู้ในด้านเอกสารและจัดทำรายงาน
6.มีประสบการณ์การทำงานด้านดูแลพืชสวน  พืชไร่ 

สวัสดิการ :

1.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่นอุปสมบท,มงคลสมรส,มีบุตร ฯลฯ / Money for support such as ordination, marry,  pregant, children and  etc.
2.สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี/ Annual health check-up.
3.ท่องเที่ยวประจำปี /  Annual travel.
4.โบนัส /  Bonus. หรือ ค่าคอมมิชชั่น ตามตำแหน่งงาน
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /  Provident Fund.
6.สวัสดิการอื่น ๆ / Other Benefits.

เงินเดือน : ตามตกลง

ติดต่อ : 02-9588476