รายละเอียด

ตำแหน่ง : พนักงานฝ่ายผลิต

ประเภท : รายวัน

อัตรา : จำนวน 5 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

รายละเอียดของงาน :

-งาน pack สินค้า (เมล็ดพันธุ์)
 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-เพศชาย/ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 35 ปี
-จบ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
-ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
-สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งได้

สวัสดิการ :

1.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่นอุปสมบท,มงคลสมรส,มีบุตร ฯลฯ / Money for support such as ordination, marry,  pregant, children and  etc.
2.สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี/ Annual health check-up.
3.ท่องเที่ยวประจำปี /  Annual travel.
4.โบนัส /  Bonus. หรือ ค่าคอมมิชชั่น ตามตำแหน่งงาน
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /  Provident Fund.
6.สวัสดิการอื่น ๆ / Other Benefits.

เงินรายวัน: ตามตกลง

ติดต่อ : 02-9588476