รายละเอียด

ตำแหน่ง : ธุรการประสานงานขาย

ประเภท : รายเดือน

อัตรา : จำนวน 1 อัตรา

สถานที่ปฎิบัติงาน : อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

รายละเอียดของงาน :

- ประสานงานและสนับสนุนงานฝ่ายขาย
- ติดตามการสั่งซื้อของลูกค้า
- ติดตาม/ตรวจสอบ/จัดเก็บ เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

-เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
-วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี
-สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง
-มีความระเอียดรอบคอบในงานด้านเอกสาร
-สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย / รับ order ลูกค้า / ติดตามงานได้เป็นอย่างดี
-มีทักษะการเจรจาต่อรองต่างๆ รวมถึงทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
-มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ :

1.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่นอุปสมบท,มงคลสมรส,มีบุตร ฯลฯ / Money for support such as ordination, marry,  pregant, children and  etc.
2.สวัสดิการค่าตรวจสุขภาพประจำปี/ Annual health check-up.
3.ท่องเที่ยวประจำปี /  Annual travel.
4.โบนัส /  Bonus. หรือ ค่าคอมมิชชั่น ตามตำแหน่งงาน
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ /  Provident Fund.
6.สวัสดิการอื่น ๆ / Other Benefits.

เงินเดือน: ตามตกลง

ติดต่อ : 02-9588476